اتصال ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده

اتصال: ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده سرمایه گذار سرمایه گذاری اخبار اقتصادی

تابش شدید امواج رادیویی عامل تشکیل تومور در مدل‌های حیوانی

بر اساس گزارش برنامه ملی سم‌شناسی آمریکا تابش شدید امواج رادیویی موجب تشکیل تومور در بافت اطراف اعصاب قلب در موش‌های صحرایی نر می‌شود.  ..

ادامه مطلب

مسدود کردن ویتامین B2 ممکن است سرطان را متوقف کند

یک گروه از محققان بریتانیایی مسئول شدند تا یک درمان غیر سمی که میتوکندری سلول‌های سرطانی را نشانه قرار می‌دهد، پیدا کنند. میتوکندری، اندامکی در سلول ..

ادامه مطلب