اتصال ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده

اتصال: ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده سرمایه گذار سرمایه گذاری اخبار اقتصادی

چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند

محققان بخش‌هایی از مغز را که بوها را به خاطرات ماندگار تبدیل می‌کنند، شناسایی کردند. چگونه بوها به خاطرات ماندگارتبدیل می شوند عبارات مهم : م..

ادامه مطلب