اتصال ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده

اتصال: ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده سرمایه گذار سرمایه گذاری اخبار اقتصادی

اجازه دیدار آمریکایی‌ها را از مراکز نظامی کشور عزیزمان ایران نمی‌دهیم / ولایتی

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به هیچ وجه به آمریکایی ها اجازه دیدار از مراکز نظامی کشور عزیزمان ایران داده نمی‌شود. ولا..

ادامه مطلب