اتصال ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده

اتصال: ایران بازار اقتصاد اقتصاد مشاهده سرمایه گذار سرمایه گذاری اخبار اقتصادی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد نفت کند می‌شود؟ ، تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید نفت

آمار تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال‌های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپک حاکی از آن است که تولید نفت‌خام کشور عزیزمان ایران در سه ماهه اول سال 1396 (سه

رشد نفت کند می‌شود؟ ، تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید نفت

تکمیل ظرفیت های خالی تولید نفت/ رشد نفت کند می شود؟

عبارات مهم : ایران

آمار تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپک حاکی از آن است که تولید نفت خام کشور عزیزمان ایران در سه ماهه اول سال 1396 (سه ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته هست.

به گزارش خبرآنلاین، بخش نفت یكی از بخش های مهم اقتصاد کشور عزیزمان ایران محسوب می شود؛ به طوری كه ستانده این بخش تاثیرپذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش های اقتصادی داشته، ولی در عین حال میزان سطح فعالیت در این بخش از كانال های مختلفی از جمله هزینه های جاری و عمرانی (كه در خدمات عمومی و بخش ساختمان دولتی هزینه می شوند) بر ستانده سایر بخشهای اقتصادی تاثیرگذار است.

رشد نفت کند می‌شود؟ ، تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید نفت

بر اساس اعلام بانك مركزی گروه نفت در سال 1395 حدود 62 درصد رشد داشته است كه باعث رشد 9.8 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است هست؛ این در حالی است كه براساس اعلام مركز آمار ایران، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال 1395 برابر 35.3 درصد رشد داشته كه باعث رشد 5.8 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی شده است است.

گزارش ها نشان می دهد ارزش افزوده این بخش در سال 1395 به سطح ارزش افزوده آن در سال 1390 رسیده است كه به نوعی به معنای تكمیل ظرفیت های خالی تولید این بخش هست، بنابراین رشد بالایی جهت این بخش در سال 1396 قابل انتظار نخواهد بود.

آمار تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال‌های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپک حاکی از آن است که تولید نفت‌خام کشور عزیزمان ایران در سه ماهه اول سال 1396 (سه

از سوی دیگر، آمار تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپك حاکی از آن است که تولید نفت خام کشور عزیزمان ایران در سه ماهه اول سال 1396 (سه ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته است.

به طور كلی براساس برآوردهای مركز پژوهش های مجلس گروه نفت در سال 1396 حدود 4.1 درصد رشد خواهد داشت.

رشد نفت کند می‌شود؟ ، تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید نفت

واژه های کلیدی: ایران | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

رشد نفت کند می‌شود؟ ، تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید نفت

رشد نفت کند می‌شود؟ ، تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید نفت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs